person

Energinet

Start / Karriär / Samarbete med utbildningar

Samarbete med utbildningar

Det finns en stor efterfrågan på kunskap om energisystem i fastigheter. Kunskap om hur man skapar ett bra inomhusklimat samtidigt som man minskar energianvändningen kommer att bli allt viktigare i framtiden. Vi på Ömangruppen vill självklart bidra till att fler framtida kollegor utbildas och får den kompetens som efterfrågas av våra kunder. Därför samarbetar vi med olika utbildningsföretag och skolor i regionerna där vi är verksamma. 

TUC Yrkeshögskola

Ett mångårigt samarbete där vi är representerade i ledningsgruppen för Energiingenjörsprogrammet på TUC i Tranås, samt i ledningsgruppen för VVS-ingenjörsprogrammet i Jönköping/Huskvarna. Vi har vid olika tillfällen gästföreläst på utbildningarna och tagit emot LIA-praktikanter.

Teknikum

Teknikum är en gymnasieskolan i Växjö där vi sitter med i programrådet för El- och energiprogrammet samt är med i planeringen när de utvecklar innehållet i  VVS- och fastighetsprogrammet.

Sunnerbogymnasiet

På Sunnerbogymnasiet i Ljungby har vi varit och gästföreläst och bland annat berättat om möjligheten till traineeplats hos oss.

Mer om traineeplatser och praktik

Referenser